lekki stopień niepełnosprawności 11-I

 • charlie charlie ania dabrowska
 • zrobili co swoje
 • malopolska;izba;aptekarska
 • bilenda botoks
 • joanna niemirska
 • Wątki

   

  Portal Książki : Nowości Wydawnicze -Twoje źródło Epublikacji ...

  Temat: Niepełnosprawni studenci
  Karolina idź do dziekanatu i dowiedz sie czy funkconuje u was pełnomocnik do spraw osób niepełnospranych,lekki sopien niepełnoisprwnosci to tez stopień wic sie liczy.jesli masz migreny to idź do neurologa i ... mogłoby nam pomóc. ja np starajac sie o zapis na konkretne seminarium z praw człowieka musiałabym stac na wydziel od 6 razno do dyzuru o godz 11, jest to dla mnie ... miejse i tak było. a na co masz wystawiony ten stopien niepełnosprawności tzn ze względu na jakie schorzenie?no ale jesli chodzi o migreny mysle ze tzw głowolog:-) musi cos naskrobać.
  Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=2247  Temat: Będę orzekać... Jak argumentować?
  oczywiście zasiłek pielęgnacyjny. A moje wyniki hemoglobiny, to: 11,1(przy wykryciu cukrzycy), a potem 5.8 i 5.6. A więc to na pewno nie ma znaczenia Gdy się odwoływałam, lekarz na komisji powiedział mi już na wejściu: "U mnie każda osoba z cukrzycą dostaje stopień umiarkowany. Macie tak wiele wyrzeczeń i zmian w trybie życia, więc to Wam się należy". A więc wszystko zależy...
  Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9671


  Temat: STUDENT- CUKRZYK!
  w tamtym roku mając lekki stopień przyznany dostałem 200zł stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uczelni... oczywiście odwołałem się od lekkiego do komisji wojewódzkiej i przyznano mi umiarkowany co nie zmieniło ... coś szkoła płaci [ Dodano: 25-10-2009, 11:09 ]
  Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=6930


  Temat: cukrzyca a renta
  Wiem tylko tyle że jest bardzo cięzko w tej chwili uzyskać umiarkowany stopień niepełnosprawności,orzecznicy nawet małym diabetykom nie chca dawać stopnia umiarkowanego ,daja bez niczego stopień lekki. Żadne argumenty nie są na tyle przekonujące żeby lekarze ci ruszyli swoją wyobraźnię,co zrobi samo dziecko przy hipoglikemii,ile poda insuliny jak będzie chciało coś zjeść i jak sobie samo poda penem? Tomek ma 11 lat ... mały problemik i nie ma co się nad diabetykami rozczulać. Ja walczę o stopien umiarkowany dla mojego Tomka już rok i nie wiem na czym stoję,teraz miesiąc czekam na odpowiedź z...
  Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=961


  Temat: dyskusja
  mam świadczenia do 11 kwietnia, a później nic ero nul... Te moje śmieszne 600 zł to jedyny mój dochód. Syn ma co prawda alimenty ale jest na studiach i musi też...
  Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,193.html


  Temat: Zmiany w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych
  Zmiany w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 15 czerwca 2007 r. wprowadza istotne zmiany w zakresie form wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. ... niepełnosprawnych przysługujące ich pracodawcom na podstawie art. 25 ust. 2, 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostanie zastąpione refundacją tych składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i będzie przysługiwało na podstawie: - art. 25a ust. 2 ustawy (refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne po stronie pracodawcy i pracownika w odniesieniu do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - dla pracodawców zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, niezależnie od osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych), - art. 25a ust. 4 ustawy (refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne po stronie pracodawcy i pracownika w odniesieniu do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe osób o lekkim stopniu niepełnosprawności - dla pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli osiągają co najmniej 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych), - art. 25 ust. 3 ustawy (refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z wyjątkiem składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracownika niezależnie od stopnia niepełnosprawności pracownika - dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady ... ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74), w części niesfinansowanej uprzednio ze środków publicznych.
  Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=136


  Temat: Nowelizacja ustawy o rehabilitacji przyjęta bez poprawek
  [[color=cyan]b]Senacka komisja przyjęła bez poprawek nowelizację ustawy o rehabilitacji[/b] Autor: PAP Przyjęcie bez poprawek ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych rekomenduje Senatowi komisja polityki społecznej i rodziny. Ustawa zakłada m.in. wyższe dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a niższe dla osób ze stopniem lekkim. Zastrzeżenia do ustawy zgłosili związkowcy z OPZZ i Solidarności oraz pracodawcy. Według przedstawicieli pracodawców ustawa doprowadzi do zwolnień pracowników z niepełnosprawnością. Ich zdaniem zdecydowana większość zatrudnionych, na których pobierają dofinansowanie, to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest obecnie 135 tys. osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, 116 tys. - w stopniu umiarkowanym oraz ponad 10 tys. - w stopniu ciężkim. W przesłanym PAP stanowisku Pracodawcy RP napisali, że "ustawa zaprzepaszcza kilkuletni dorobek programu, który zachęcał pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych". "Autorzy ustawy chcą de facto zmniejszyć wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych o połowę w ciągu najbliższych dwóch lat. Będzie to oznaczać wzrost kosztów pracy osób niepełnosprawnych o ok. 30 proc." - podkreślili. Przewodniczący komisji, Mieczysław Augustyn (PO), podkreślał, że także przed dwoma laty, przy nowelizacji obecnej ustawy, pracodawcy zapowiadali, że dojdzie do zwolnień 35 tys. osób, tymczasem w tym czasie liczba zatrudnionych niepełnosprawnych wzrosła o 68 tys. Podobne argumenty przedstawił także pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych, Jarosław Duda. Renata Górna z OPZZ oceniła, że brak dofinansowania do zatrudnienia emerytów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim jest dyskryminacją, i opowiedziała się za przywróceniem tego dofinansowania. Natomiast Marian Sowiński z sekcji osób niewidomych NSZZ "Solidarność" proponował, by dzień pracy osób z niepełnosprawnością wynosił siedem godzin, a nie - jak zakłada ustawa - osiem. Magdalena Janczewska (Pracodawcy RP) uznała ustawę za ... o przyjęcie projektu bez poprawek. Opowiedziało się za nim trzech senatorów, dwóch było przeciw. Nowelizacja ustawy przewiduje, że dopłata do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ma wynosić 180 proc. najniższego wynagrodzenia. Osoby umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają otrzymać 100 proc., a z lekkim - 40 proc. Kwoty te zwiększa się o 40 proc. w odniesieniu do osób cierpiących na choroby psychicznie, o zaburzonym rozwoju czy chorych na epilepsję. Obecnie pracodawca otrzymuje dopłatę w wysokości odpowiednio 160 proc., 140 proc. i 60 proc. najniższego wynagrodzenia. Ustawa zalicza chorych na epilepsję do znacznego stopnia niepełnosprawności. 60 proc. środków z kwoty odprowadzanej przez pracownika na rehabilitację w zakładzie pracy trafiło do zakładowego funduszu, a do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 proc. Kwoty, które nie zostaną wykorzystane przez zakłady na rehabilitację pracowników do 31 grudnia następnego roku, mają trafić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z nowelizacją zaostrzone zostaną także wymogi dla zakładów pracy chronionej. Status taki będą mogły otrzymać te zakłady, w których pracownicy z niepełnosprawnością stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich zatrudnionych (w tym 20 proc. - ze znacznym stopniem niepelnosprawności). Obecnie przepisy wymagają zatrudnienia w takich zakładach 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. - w stopniu znacznym. Nowelizacja przewiduje likwidację zwolnień z podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od czynności cywilnoprawnych dla zakładów ... na fundusz zakładowy i 50 proc. na PFRON). Data opublikowania dokumentu: 2010-11-03, 14.38[/color var _r = document.referrer ? encodeURIComponent(document.referrer) : ''; var _w = encodeURIComponent(document.location.href); var _e = document.inputEncoding ? document.inputEncoding : document.charset; document.write('');...
  Źródło: niepelnosprawniztucholi.fora.pl/a/a,109.html


  Temat: Nowelizacja ustawy o rehabilitacji przyjęta bez poprawek
  Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o rehabilitacji Autor: PAP 17 listopada Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewiduje, że dopłata do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ma wynosić 180 proc. najniższego wynagrodzenia, w stopniu umiarkowanym - 100 proc., a w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności - 40 proc. Obecnie pracodawca otrzymuje dopłatę w wysokości odpowiednio 160 proc., 140 proc. i 60 proc. najniższego wynagrodzenia. Ustawa zalicza chorych na epilepsję do znacznego stopnia niepełnosprawności. Kwoty dofinansowania zwiększa się ... mogły otrzymać te zakłady, w których osoby z niepełnosprawnością stanowią co najmniej 50 proc. zatrudnionych pracowników (w tym 20 proc. - w stopniu znacznym). Obecnie przepisy wymagają zatrudnienia w takich placówkach 40 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 10 proc. - w stopniu znacznym. Nowelizacja przewiduje likwidację zwolnień z podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od czynności cywilnoprawnych dla zakładów pracy chronionej, a ... i 50 proc. na PFRON). Przyjęta przez Senat nowelizacja budzi zastrzeżenia OPZZ. - Ustawa, której celem są oszczędności na dotacji na zatrudnianie niepełnosprawnych, uderzy zwłaszcza w osoby niepełnosprawne - powiedziała PAP Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca związku. Przypomniała, że nowelizacja ogranicza dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i średnim. - Tymczasem na rynku pracy zatrudnionych jest 135 tys. osób z lekką niepełnosprawnością i 10 tys. ze znaczną - powiedziała. Dodała, że wiele osób ze znaczną niepełnosprawnością zatrudnionych jest w zakładach pracy chronionej. OPZZ odniosło się krytycznie także do likwidacji dopłat dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy mają już prawo do emerytury, oraz wydłużenia czasu pracy dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z siedmiu do ośmiu godzin. Taranowska ... osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i ze stopniem lekkim - powiedział PAP ekspert PKPP Lewiatan Jeremi Mordasiewicz. - Dotychczas to wsparcie nie było specjalnie zróżnicowane - dodał. - Osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym trudniej zorganizować pracę niż tej, która jest niepełnosprawna w stopniu lekkim - powiedział Mordasiewicz. Jego zdaniem należy też zrównać dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy. Mordasiewicz pozytywnie ocenił także likwidację zwolnienia zakładów pracy chronionej od podatku od nieruchomości. Data opublikowania dokumentu: 2010-11-18, 09.31
  Źródło: niepelnosprawniztucholi.fora.pl/a/a,109.html


  Temat:
  Wysokość stypendiów w roku 2008/2009 dodał Jakub Jasiński, 18.11.2008 W dniu 18 listopada 2008 r. Władze UJ zatwierdziły wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej zaproponowanych i uchwalonych przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną. Oto ... studentów najlepszych na danym roku i trybie studiów. Oto wysokości miesięcznych stawek stypendiów sportowych w roku akademickim 2008/2009: I stopień - 500 zł II stopień - 400 zł III stopień - 300 zł IV stopień - 200 zł V stopień - 100 zł Wysokości miesięcznych stawek stypendiów socjalnych w I semestrze w roku akademickim 2008/2009: I próg - dochód od - 351 ... 572 zł - 150 zł Wysokość miesięcznego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2008/2009: stopień znaczny - 500 zł stopień umiarkowany - 300 zł stopień lekki - 100 zł...
  Źródło: religioznawcy.fora.pl/a/a,80.html


  Temat: Stypendia
  Odbiór decyzji 24-26 listopada w godz. 9:00-11:00. Trzeba mieć potwierdzenie że to nasze konto i dowód wplaty za mieszkanie przy mieszkaniowym. Ci co nie dostali też mają sie stawić. Kod: KOD ... studiów.   Oto wysokości miesięcznych stawek stypendiów sportowych w roku akademickim 2008/2009: I stopień - 500 zł II stopień  - 400 zł III stopień - 300 zł IV stopień - 200 zł V stopień  - 100 zł     Wysokości miesięcznych stawek stypendiów socjalnych w I semestrze w roku akademickim 2008/2009: I próg - dochód od - 351 zł - 430 zł ... - 150 zł   Wysokość miesięcznego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2008/2009: stopień znaczny - 500 zł stopień umiarkowany - 300 zł stopień lekki - 100 zł  ...
  Źródło: biouj.fora.pl/a/a,327.html


  Temat: dyskusja
  Ja też pierwsze słysze aby podstawą do zwolnienia z opłaty był symbol 03-L Ja nie płacę za abonament ale dlatego,że mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności a to jest podstawą do zwolnienia.Poza ... zwolnili Cię przez symbol na orzeczeniu. A ten drugi symbol 11-I oznacza inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego. Krysiu tak jak napisałam-przy symbolu 03-L nie orzekają znacznego stopnia tylko umiarkowany albo lekki bo głuchoniemi nie jesteśmy. Poniżej-co uprawnia do zwolnienia z opłaty Aktualizacja niniejszego materiału: 12.04.2010 r. Prawo do zwolnienia z opłacania ... z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z. zm., lub”, c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z. zm.) lub d) "trwałej lub...
  Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,193.html


  Temat: koszty leczenia
  Kochani juz spiesze z pomocą Jest to mozliwe w ramach ulgi rehabilitacyjnej, aby z niej skorzystac nalezy mieć albo I lub II lub III gr inwalidzka lub orzeczony stopień niepełnosprawności odpowiednio: znaczny, umiarkowany, lekki. Przysługuje ulga na: - odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, - odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych ... niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), - odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa (odpowiednio do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ) również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego (np. taksówką) - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa (odpowiednio znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2007 kwoty 2280 zł, Odliczenie od dochodu przysługuje, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego ... Wyjątkiem jest używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy osób niepełnosprawnych Ja rozliczam to poprzez iloczyn przeechanych kilometrów i stawki za 1 km zgodnie z tzw. „kilometrówką”, która do 14.11.07 wynosiła 0,7846 zł a od 14.11.2007 wynosi 0,8358 zł. Robie tak ponieważ brak obowiązku dokumentowania wydatków podlegających odliczeniu nie oznacza, że możemy odliczyć kwotę, której faktycznie nie wydaliśmy. Dla ułatwienia podstawa prawna Ustawa...
  Źródło: majchrzak.jawnet.pl/forum/viewtopic.php?t=329  Designed by Finerdesign.com